Psicologia Humanista

La paraula psicologia prové del grec clàssic “psique” (ment) i “logia” (estudi), és a dir, parlem de l’estudi del pensament i de la conducta de l’ésser humà.

La psicologia humanista té com a principal característica considerar la persona com un tot i acceptar l’existència de molts factors que influeixen en la salut mental, en el creixement personal i en l’autorealització de l’individu.


1. Acompanyem en el procés de creixement personal

A partir del tractament psicològic, s’aconsegueix explorar conceptes com la percepció que té un mateix de l’entorn, l’atenció, la motivació, les emocions, el pensament, la personalitat, les relacions humanes i altres. Fent presents tots aquests conceptes i portant-los del subconscient al conscient de la persona, s’aconsegueix el procés de creixement personal.

2. Establim un vincle entre pacient i terapeuta

Les principals característiques del terapeuta són l’autenticitat, l’empatia i l’acceptació incondicional. Aquestes, afegides al treball des de l’aquí i ara, ajuden a crear un vincle entre pacient-terapeuta i a l’acompanyament en el procés terapèutic.

3. Treballem amb nens i nenes, adolescents i persones adultes

No existeix una edat preestablerta per començar un procés terapèutic, encara que s’ha de tenir present l’edat del pacient, atès que cada etapa té unes necessitats diferents.
Des de la meva perspectiva, quan es treballa amb nens, nenes o adolescents, és important fer partícips del procés terapèutic les persones que en són responsables per aconseguir treballar conjuntament com a sistema familiar.