Homeopatia

L’homeopatia és un mètode terapèutic que utilitza medicaments homeopàtics per restablir l’equilibri i augmentar l’energia vital de l’organisme.

Preveu el tractament de les disfuncions:

  • FÍSIQUES
  • MENTALS
  • EMOCIONALS

1. Desbloqueja

Actua desbloquejant les funcions cel·lulars i orgàniques del cos. Tot el contrari dels medicaments ANTI: antiinflamatoris, antiàlgics, antihistamínics, etc, dissenyats per frenar processos.

2. El pacient és la prioritat

Es caracteritza per tractar el pacient i no la malaltia. La recepta sempre és personalitzada.

3. Està indicada en el tractament de moltes enfermetats

Indicada en el tractament de les malalties d’origen infecciós (bacterianes, víriques, micòtiques), d’origen traumàtic (traumes físics i psíquics), degeneratiu (malalties inflamatòries i autoimmunes com el reumatisme i dolors en general) i fins i tot les originades per factors psicoafectius (ansietat, angoixa, depressió, trastorns de la conducta, dol, vivències de xoc i bloqueig), tant en la seva fase aguda com crònica.

4. És compatible amb la medicina alopàtica

És compatible amb la medicina al·lopàtica i altament recomanable donat que permet reduir la quantitat de medicaments convencionals, en alguns casos, responsables d’efectes secundaris adversos.