Tantra. Més enllà d’una corrent filosòfica

Què és el Tantra?

Com podem aplicar-lo a la nostra vida?

Ens ho explica en David Fernández Cejas en el següent Podcast