Avis legal

AVÍS LEGAL 

OLGA GONZÁLEZ ALONSO, amb NIF 46637176F i adreça Ctra. Reial 106, baixos 35. Sant Just Desvern. Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de www.integralsalut.com 
Amb els límits establerts en la llei, OLGA GONZÁLEZ ALONSO no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.
D’igual manera, OLGA GONZÁLEZ ALONSO no respondrà de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari. L’usuari assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de SERVEI INTEGRAL DE SALUTper causes de força major, inclosos les fallades tecnològiques pròpies o aliens derivats de l’estat actual de la tecnologia. Tampoc es garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.
Els continguts i informació no vinculen a OLGA GONZÁLEZ ALONSO ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
La pàgina d’Internet www.integralsalut.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que OLGA GONZÁLEZ ALONSO no pot controlar. Per tant, OLGA GONZÁLEZ ALONSO no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.
Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d’OLGA GONZÁLEZ ALONSO o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’OLGA GONZÁLEZ ALONSO.
Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que SERVEI INTEGRAL DE SALUT ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades li informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d’OLGA GONZÁLEZ ALONSO amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-li de les millores del lloc web. Així mateix, li informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a info@integralsalut.com o en l’adreça Ctra. Reial106, baixos 35. 08960 Sant Just Desvern. Barcelona.
L’usuari és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les presents condicions d’ús.
Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.