Montserrat Balagué
La forma d’actuar quan algú arriba a la meva consulta és escoltar quina molèstia té. Pregunto pels factors que han fet que la seva molèstia hagi arribat a ser-ho: de què treballa i d’això dedueixo com es mou en la seva vida diària; que esports fa i valoro si aquestes activitats estan afectant la limitació que descriu; observo si hi ha sobrepès, falta de to muscular o si hi ha afectació per estrès o discapacitat (visió, audició, etc.). A partir d’aquestes dades, valoro quin tipus de tècniques haig d’utilitzar per millorar la seva situació.

Les diferents tècniques que utilitzo són:

  • Osteopatia sacro-cranial per treballar amb el líquid cefalorraquidi, la qual cosa permet que la persona tingui un descens en l’estrès i un estímul en el sistema nerviós, de manera que l’organisme estigui en la millor disposició perquè sani.
  • Mètode Benjamin: em permet discriminar si la lesió és tendinosa, lligamentosa, muscular o neurològica i a partir d’aquí, actuo amb altres tècniques o derivo al professional adequat.
  • Mètode Columna Vitae: amb aquesta tècnica puc accedir a la columna vertebral a través d’una sèrie de pressions suaus i dirigides, la qual cosa em possibilita col·locar tota l’estructura en millor disposició, de manera que tingui una millor funcionalitat.
  • Massatge muscular: el sistema muscular és el que ens sosté, defensa i dóna el moviment de manera que sempre es veu afectat davant qualsevol lesió, per això és important treballar-lo.
  • Com a complement, puc suggerir la visita al dietista, a l’homeòpata, a l’optometrista. Puc suggerir l’enfortiment o estirament de certs grups musculars per evitar que torni a donar-se el dolor.