Naturopatia

La naturopatia té una visió holística de l’ésser humà. En la malaltia aguda hi ha sempre un esforç de la vitalitat de la persona per netejar l’organisme de toxicitats. La malaltia crònica és un estat d’adaptació del nostre cos a dinàmiques antinaturals de vida o de condicions heretades i cal un procés de depuració.

1. Ajuda a restaurar la salut de la persona

La naturopatia es dedica a intentar eliminar aquells obstacles que impedeixen que cos recuperi la salut. Les crisis catarrals, febrils, eruptives i altres malalties i desequilibris es consideren manifestacions dels esforços que realitza el nostre cos o la nostra ment per restaurar la salut i/o l’equilibri perdut.

2. La nutrició és fonamental per a la salut i el benestar de la persona

El nostre organisme necessita una aportació continuada de nutrients perquè les nostres cél·lules puguin desenvolupar totes les seves funcions. Si són insuficients, es pateixen dèficits i carences, i si s’excedeixen determinats límits, s’origina toxicitat.

Per estar ben nodrits, convé recolzar-se en la informació i el coneixement que ens permet escollir i combinar harmònicament els aliments, qualitativa i quantitativament, evitant mancances i excessos de cada un dels nutrients en particular. El binomi nutrició-salut és essencial per garantir el nostre estat de benestar i equilibri físic i mental. A qualsevol edat cal cuidar la salut.

3. Combina diferents teràpies naturals

A la consulta, la naturòpata disposa de diferents teràpies naturals com la fitoteràpia, l’oligoteràpia, l’aromateràpia, les flors de Bach, la iridologia o la reflexoteràpia per tractar o bé diagnosticar.

Durant l’entrevista, es realitza una sèrie de preguntes en relació a l’estat de salut física i emocional de la persona. Posteriorment, s’observa l’iris, d’acord amb els principis de la iridologia, per valorar l’estat dels diferents òrgans o el sistema nerviós.

Un cop realitzada l’observació global, és el moment de decidir quina és la teràpia indicada per elevar l’estat de salut. Si és recomanable una depuració d’algun òrgan mitjançant els principis actius de les plantes; si un element d’oligoteràpia ha de reforçar el sistema nerviós; si friccions amb olis essencials rebaixaran la inflamació existent o si les flors de Bach ajudaran amb un determinat repte emocional.

4. El tractament és totalment personalitzat

La persona ha de comprometre’s a ajudar al seu cos a restablir l’equilibri mitjançant un pla específic de curació personal. La naturòpata farà el seguiment personalitzat fins a assolir la millora desitjada.